Ik Leer Anders

Training ‘Ik leer anders’

ZielsMedicijnEen grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers.
Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Hierdoor wordt het talig aangeboden lesmateriaal niet altijd begrepen en onthouden.
Vaak hebben beelddenkers een leerachterstand en spelen (symptomen van) dyslexie, dyscalculie, A(D)HD, hoogbegaafdheid en/of hooggevoeligheid een rol.

Leerproblemen aanpakken met de training ‘Ik leer anders’ is leuk en versterkt het gevoel van zelfvertrouwen.

Laat uw kind niet langer worstelen met schoolwerk. Ervaar zelf of deze leermethode ook voor uw kind werkt, of de puzzelstukjes eindelijk op hun plaats vallen zodat uw kind weer met plezier met school bezig kan zijn.

Goed om te weten!
Bij kinderen met leerproblemen spelen vaak ook andere zaken een rol, zoals overgevoeligheden, allergieën of tekorten aan vitamines/mineralen waardoor de stof letterlijk niet kan worden opgenomen. Andere problemen die voor kunnen komen zijn faalangst, slaapproblemen, boosheid, onmacht, motorische onhandigheid, (vermoedelijke) dyslexie, vermoeidheid, tranende of prikkende ogen na visuele inspanning, etc. Gedrag- en leerproblemen kunnen ook voortkomen vanuit reflexen die nog niet “gerijpt” zijn.

Bij een aanmelding voor “ik leer anders” neem ik deze zaken mee in het traject. Hiermee wordt uw kind zo breed mogelijk vanuit de basis ondersteund om tot leren en (in)zicht te kunnen komen.

Beelddenken

Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten of schommelen de prestaties. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden, zodat een leerling geen zin meer heeft om zich ervoor in te spannen en de motivatie steeds verder afneemt.

Beelddenken is een creatieve, driedimensionale manier van denken die 30 keer sneller is dan denken in woorden! Helaas kan deze manier van denken wel problemen opleveren met taal, spelling, lezen, rekenen, onthouden van informatie, planning en organisatie, zodat een leerachterstand ontstaat.

Vaak is echter de leerstof niet het probleem (beelddenkende kinderen zijn veelal erg slim). Het probleem schuilt echter in de manier van het aanbieden en verwerken van de stof. Het onderwijs biedt de stof talig aan: gestructureerd, in kleine porties met het accent op de verschillen. Op deze manier wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Beelddenkers denken namelijk liever in beelden: ze willen overzicht, werken vanuit het geheel en zoeken de samenhang.

Informatieproces

Hoe verwerkt een beelddenker zijn informatie?

Iedereen gebruikt hetzelfde informatieproces:
1. Opnemen
2. Verwerken
3. Opslaan/onthouden
4. Gebruiken
Per persoon verschilt de voorkeur van het opnemen, verwerken en onthouden van de informatie (het “informatiesysteem”):
1. Horen (auditief)
2. Voelen (kinesthetisch)
3. Denken (auditief digitaal)
4. Zien (visueel = beelddenken)

Klein voorbeeldje.
ZielsMedicijnDenk aan het woord “appel”.  
Wat ervaar je?
Denk je aan de letters A-P-P-E-L? (= auditief digitaal)
Of zie je een plaatje van een appel? (= visueel)
Zie jij het plaatje van de appel voor je, en kan je hem misschien zelfs al een beetje proeven..? Dan kan het goed zijn dat jij een beelddenker bent!
Wil je graag meer voorbeelden lezen om het “zeker” te weten? Klik dan hier voor een testje. Veel plezier in het (h)erkennen van jezelf en/of je kind!

This website uses cookies (lees hier meer) to give you the best experience. Agree by clicking the 'Accept' button.